Crisis

Buiten kantoortijden kunnen clienten voor crisis of spoedeisende zaken telefonisch of via mail contact opnemen met mij. Afhankelijk van de inschatting van de ernst van de crisis zal dan contact op worden genomen met de huisartsenpost. Deze kan beoordelen of inzet van de crisisdienst van de GGZ geindiceerd is of u doorverwijzen naar de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Klachten:

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of de behandeling kunt u het beste met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt de problemen met de behandelaar op te lossen dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid van bemiddeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen). Zie voor meer informatie klachtenregeling voor cliënten. Wanneer bemiddeling geen oplossing biedt dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP of de klachtencommissie van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). De klachtencommissie van de LVVP bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de clientenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector, getoetst aan de beroepscode voor klinisch psychologen. U kunt ook informatie vinden in de brochure "klacht over de zorg, wat nu?" van de Nederlandse patienten Consumenten Federatie. 

Voor klachten kunt u contact opnemen met de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company via lvvp@klachtencompany.nl, via 088-2341606 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.