Tarief zelfbetalers/Overig zorg product (OZP)

Bij psychologische behandeling op basis van een zorgovereenkomst met de zorgverzekeraar worden declaraties direct ingediend bij de zorgverzekeraar. U hoeft dan zelf niets te doen.
Daar waar ik geen contract heb met de zorgverzekeraar, vergoedt de zorgverzekeraar u niet alle kosten als u de naturapolis heeft. Het bij te betalen percentage verschilt per zorgverzekeraar.
Bij een restitutiepolis ontvangt u na declaratie bij de zorgverzekeraar meestal, maar niet altijd een vergoeding van 100%   van het marktconforme of wettelijke tarief dat staat voor een bepaalde behandeling. Het is van belang dit vooraf bij de zorgverzekeraar na te gaan.

Behandeling van bepaalde problemen valt niet onder de zorgverzekeringswet, en komt daarvoor niet voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie valt in principe niet meer onder de verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven gericht op dat psychisch probleem. Relatieproblemen sec, aanpassingsproblemen en werkproblemen vallen onder niet-verzekerde zorg. Wanneer u behandeling van deze problemen wilt zult u de kosten zelf moeten betalen. De behandelgesprekken zullen per consult aan u zelf in rekening worden gebracht. Soms kunnen deze kosten gedeeltelijk via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polis. 

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ozp-niet basispakketzorg consult vastgesteld door de NZA is voor 2023 200,40 euro per sessie van 60 min. Binnen Jeugd en Relatie Psychotherapie wordt 85% van dit tarief gehanteerd. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig in deze gevallen.

De tarieven zijn:
individuele therapie: 160,00 euro per behandelsessie sessie van 60 min directe tijd; 
partner-relatie therapie 160,00 euro per sessie van 60 min directe tijd. 

Naast de directe kosten per sessie worden ook de kosten gemaakt voor de indirecte tijd, zoals aanmaken dossier, opstellen behandelplan, overleg met andere hulpverleners. Conform de spelregels van het zorgprestatiemodel wat per 1-1-2023 is ingevoerd zijjn de kosten voor indirecte tijd verdisconteerd in de NZA- tarieven. Een overzicht van de NZA-tarieven voor 2023 vindt u vindt u hier.