Voor jongeren of (jong)volwassen met (vermoedens van) genderdysforie is het mogelijk om vanuit mijn speciale aandacht en ervaring voor deze doelgroep overbruggingstrajecten en co-producties te verzorgen naar het medische traject van het Kennis en zorgcentrum Genderdysforie aan de VU te Amsterdam, of Genderteam Zuid Nederland. 

wpath

Verklaring Wijziging Geslacht:   

Sinds 1 juli 2014 is het voor Nederlanders van 16 jaar en ouder mogelijk om op grond van een verklaring transgender de aanduiding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Een verklaring transgender kan worden verstrekt door een deskundige als die er voldoende van overtuigd is dat de wens van een persoon om tot het andere geslacht te behoren realistisch en blijvend is. J. Roeffen is onlangs in dit kader erkend als deskundige transgender. Voor meer info zie:               https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/specialisatie/deskundige-transgenders--