Binnen Jeugd en Relatie Psychotherapie kunnen mensen met vermoedens van genderdysforie vanaf 18 jaar terecht voor het diagnostisch traject en psychologische begeleiding.  Na aanvullend psychiatrisch onderzoek en indicatiestelling kan worden verwezen voor endocrinologische zorg en/of chirurgische zorg met samenwerkingspartners. Jeugd en Relatie Psychotherapie werkt hiervoor samen met MMC Veldhoven en Genderclinic Bosch en Duin. 

wpath

Verklaring Wijziging Geslacht:   

Sinds 1 juli 2014 is het voor Nederlanders van 16 jaar en ouder mogelijk om op grond van een verklaring transgender de aanduiding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Een verklaring transgender kan worden verstrekt door een deskundige als die er voldoende van overtuigd is dat de wens van een persoon om tot het andere geslacht te behoren realistisch en blijvend is. J. Roeffen is in dit kader erkend als deskundige transgender. Voor meer info zie:               https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/specialisatie/deskundige-transgenders--