Psychische klachten
Bijvoorbeeld: onbegrepen voelen door anderen; gebrek aan vrienden
Emotionele klachten
Bijvoorbeeld: angst; depressie; wisselende stemmingen
Gedragsproblemen
Bij voorbeeld: agressie; zorgwekkend drankgedrag;
Relatieproblemen
Bijvoorbeeld: aanhoudende spanningen; ruzies of verwijdering in de relatie; gebrek aan intimiteit.