Uitgangspunten behandeling

Uitgangspunt van de behandeling is dat de mens als een geheel centraal staat. Er wordt gewerkt vanuit een bio-psycho-sociale benadering waarbinnen de zorgvrager als een psychosociale en somatische eenheid wordt beschouwd. Hiermee wordt bedoeld dat het psychische, lichamelijke en sociale nauw samenhangen en elkaar beinvloeden en dat het dus belangrijk is om al deze aspecten aandacht te geven. 

Ik ​mag​ mijn onzekerheid toelaten, en hoef er geen zekerheid van te maken