Werkdagen

De werkdagen van Jeugd en relatie Psychotherapie zijn op maandag en vrijdag van 8.00-18.00u. 

Wachttijden 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd.

De aanmeldwachttijd heeft betrekking op het aantal dagen dat er zit tussen datum aanmelding en datum 1e intakegesprek. Per 1-12-2023 bedraagt de aanmeldwachttijd 30 weken. Om deze reden is de aanmeldstop opnieuw ingesteld. 

De behandelingswachttijd heeft betrekking op het het aantal dagen tussen datum 1e intakegesprek en datum aanvang behandeling. Per 1-12-2023 bedraagt de behandelingswachttijd 4 weken.  

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met uw zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn maximale wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen)