Clienten worden aangemeld op verwijzing van huisarts of medisch specialist. Clienten kunnen telefonisch of via mail contact opnemen over de hulpvraag waarna in overleg wordt bekeken of de hulpvraag passend is voor het aanbod van de praktijk. In geval het aanbod niet passend is zal worden meegedacht voor een alternatief. Als het een passende hulpvraag is ontvangt de client via mail een aanmeldformulier, toestemmingsverklaring, clientenfolder LVVP en routebeschrijving naar de praktijk. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier en de toestemmingsverklaring, geldige verwijsbrief en evt. verslag van eerdere hulpverlening wordt een afspraak ingepland voor een intakegesprek. 

Om in aanmerking te komen voor behandeling heeft u een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig. In deze verwijsbrief dienen de volgende elementen te zijn opgenomen:

- Beschrijving van de (vermoede) psychische stoornis
- Naam, woonplaats, AGB-code en handtekening of stempel van de verwijzer
- Naam, adres, geboortedatum van de client
- Vermelding van het echelon waarvoor verwezen wordt: generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ

Huisarts

De huisarts kan u verwijzen voor generalistische basis GGZ indien er sprake is van (een vermoeden) van een DSM-IV stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexitiet en beloop van klachten komt u vervolgens in aanmerking voor een behandeling kort, middellang of intensief.

Zijn de problemen complexer en langdurend, of verweven met de gezinsdynamiek, dan kan de huisarts doorverwijzen voor gespecialiseerde GGZ waarbinnen ook langer durende behandelingen mogelijk zijn. Let op: Jeugd en Relatie Psychotherapie heeft bij de meeste zorgverzekeraars alleen een overeenkomst voor de gespecialiseerde GGZ. 

LET OP: VANAF HEDEN IS ER GEEN RUIMTE MEER OM AANMELDINGEN TE DOEN. DE AANMELDSTOP IS DUS WEER INGESTELD.