Juist in de stormachtige periode die de jeugd zo kan kenmerken staat de relatie tussen ouders en jeugdigen vaak erg onder druk. Kenmerkend voor deze problemen is dat het ogenschijnlijke gedragsprobleem van de jongere ook doorwerkt en spanningen veroorzaakt in de overige relaties binnen en soms buiten het gezin.

Zowel voor de jongere zelf als voor de ouders is het erg pijnlijk om te merken dat je elkaar niet meer begrijpt en (tijdelijk) het vertrouwen in elkaar kunt kwijtraken. Door te focussen en samen stil te staan bij de mogelijke betekenissen van probleemgedrag wordt geprobeerd te werken aan het herstel van dit vertrouwen.

jeugd en relatie